Ενυδρειοπονία , μια θρεπτική συμβίωση - Γυμνάσιο Αγίου Μύρωνα

Τίτλος έργου (title): Ενυδρειοπονία , μια θρεπτική συμβίωση

Ετικέτες (tags): Ενυδρειοπονία, Arduino, συμβίωση, κήπος, φυτά, ψάρια

Περιφερειακή Ενότητα (prefecture): Ηρακλείου

Σχολείο (school): Γυμνάσιο Αγίου Μύρωνα

Τάξη (class): Β Γυμνασίου

Υπεύθυνοι καθηγητές (teachers)
Σαββίδης Ευστάθιος
Διαμαντάκης Ιωάννης


Ομάδα μαθητών (students)
Οι μαθητές της Β' τάξης Γυμνασίου Αγίου Μύρωνα

Περιγραφή (description)
Κατασκευάσαμε ένα υδροπονικό σύστημα καλλιέργειας φυτών το οποίο λιπαίνεται με φυσικούς τρόπους από τα υπολείμματα ψαριών που βρίσκονται σε ενυδρείο. Παράλληλα, ένα σύστημα arduino ελέγχει τη λειτουργία της αντλίας και της λάμπας ανάπτυξης φυτών.

Είδος έργου (category)
Εκπαιδευτική ρομποτική

Λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε (software)
Arduino IDE, fritzing

Άλλες πληροφορίες (info)


Κώδικας ενσωμάτωσης έργου (code)


Ιστοσελίδα (webpage)


Χαρακτηριστική εικόνα (image)