Οι ρομπο-κατασκευές μας - Γενικό Λύκειο Αγίου Μύρωνα

Τίτλος έργου (title): Οι ρομπο-κατασκευές μας

Ετικέτες (tags): Arduino, αυτοκίνητο, φωτιά, bluetooth, βραχίονας

Περιφερειακή Ενότητα (prefecture): Ηρακλείου

Σχολείο (school): Γενικό Λύκειο Αγίου Μύρωνα

Τάξη (class): Α Λυκείου

Υπεύθυνοι καθηγητές (teachers)
Διαμαντάκης Ιωάννης

Ομάδα μαθητών (students)
Γιάννης Βασιλείου
Αθηνά Βράπι
Φανούρης Μαρκετάκης
Ραφαήλ Μπετεινάκης
Ελένη Ξενοκτιστάκη
Νίκος Παρασύρης
Καλλιόπη Τριανταφυλλάκη
Αντωνία Τσερεβελάκη
Νάντια Χιώτακη
Χάρης Χριστοδουλάκης


Περιγραφή (description)
Η ομάδα μας κατασκεύασε δύο ρομποτικές συσκευές βασισμένες στο Arduino, που η πρώτη ανιχνεύει την ύπαρξη φωτιάς και η δεύτερη είναι ένα μοντέλο ρομποτικού βραχίονα.

Είδος έργου (category)
Εκπαιδευτική ρομποτική

Λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε (software)
Fritzing, Arduino Studio

Άλλες πληροφορίες (info)


Κώδικας ενσωμάτωσης έργου (code)


Ιστοσελίδα (webpage)


Χαρακτηριστική εικόνα (image)