Μινωικός Πολιτισμός - Δημοτικό Σχολείο Γουβών

Τίτλος έργου (title): Μινωικός Πολιτισμός

Ετικέτες (tags): Βίντεο, Movie Maker

Περιφερειακή Ενότητα (prefecture): Ηρακλείου

Σχολείο (school): Δημοτικό Σχολείο Γουβών

Τάξη (class): Γ Δημοτικού

Υπεύθυνοι καθηγητές (teachers)
Αρβανίτη Δέσποινα
Μεταξάκη Ράνια


Ομάδα μαθητών (students)
Τμήμα Γ2 του Δημοτικού Σχολείου Γουβών

Περιγραφή (description)
Τα παιδιά μέσα από αυτό το βίντεο, παρουσιάζουν την αρπαγή της Ευρώπης και το Μινωικό Πολιτισμό.

Είδος έργου (category)
Δημιουργία και επεξεργασία βίντεο/ταινίας

Λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε (software)
Movie Maker, Audacity, Gimp

Άλλες πληροφορίες (info)


Κώδικας ενσωμάτωσης έργου (code)


Ιστοσελίδα (webpage)


Χαρακτηριστική εικόνα (image)