Παιχνιδομηχανή σε Scratch - μαθαίνουμε Προγραμματισμό - Γυμνάσιο Καστελλίου

Τίτλος έργου (title): Παιχνιδομηχανή σε Scratch - Μαθαίνουμε Προγραμματισμό

Ετικέτες (tags): Scratch, Παιχνίδι, Προγραμματισμός, Δομές Προγραμματισμού

Περιφερειακή Ενότητα (prefecture): Ηρακλείου

Σχολείο (school): Γυμνάσιο Καστελλίου

Τάξη (class): Γ Γυμνασίου

Υπεύθυνοι καθηγητές (teachers)
Τζομπανάκης Μανόλης

Ομάδα μαθητών (students)
Γ τάξη Γυμνασίου Καστελλίου

Περιγραφή (description)
Πρόκειται για μία παιχνιδομηχανή που αποτελείται από 3 διαφορετικά παιχνίδια.

Είδος έργου (category)
Παιχνίδι

Λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε (software)
Scratch, KolourPaint

Άλλες πληροφορίες (info)


Κώδικας ενσωμάτωσης έργου (code)


Ιστοσελίδα (webpage)
https://scratch.mit.edu/projects/210881419/

Χαρακτηριστική εικόνα (image)
Σχόλια, παρατηρήσεις (comments)