Ο Arduino απαγγέλλει ποίηση - Εσπερινό ΕΠΑΛ Ιεράπετρας

Τίτλος έργου (title): Ο Arduino απαγγέλλει ποίηση

Ετικέτες (tags): Arduino Uno, Ρομποτική, Προγραμματισμός

Περιφερειακή Ενότητα (prefecture): Λασιθίου

Σχολείο (school): Εσπερινό ΕΠΑΛ Ιεράπετρας

Τάξη (class): Γ ΕΠΑΛ

Υπεύθυνοι καθηγητές (teachers)
Δακανάλη Μαρία
Αλεβίζος Βαλάντης


Ομάδα μαθητών (students)
Αθενάκης Γιώργος
Πιτροπάκης Ιάκωβος
Νικητίδης Πρόδρομος
Τζιρής Μιχάλης
Κωνσταντινίδης Μάριος
Τίφι Φράνκο
Τίφι Γιώργος


Περιγραφή (description)
Ο μικροελεγκτής arduino uno με τη χρήση modules (bluetooth, sd-card)
κατόπιν φωνητικών εντολών απαγγέλλει αποσπάσματα ποιημάτων.


Είδος έργου (category)
Εκπαιδευτική ρομποτική

Λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε (software)
arduino ide, innoetics (online), powerpoint, speech2go, online-convert.com, app-inventor

Άλλες πληροφορίες (info)


Κώδικας ενσωμάτωσης έργου (code)


Ιστοσελίδα (webpage)


Χαρακτηριστική εικόνα (image)
Σχόλια, παρατηρήσεις (comments)