Καταγραφή Δεδομένων Μετεωρολογικού Σταθμού και Εμφάνισή τους σε Ιστοσελίδα - 1ο ΕΠΑΛ Μοιρών

Τίτλος έργου (title): Καταγραφή Δεδομένων Μετεωρολογικού Σταθμού και Εμφάνισή τους σε Ιστοσελίδα

Ετικέτες (tags): Προγραμματισμός, Python, Php, Html, CSS, Μετεωρολογικός

Περιφερειακή Ενότητα (prefecture): Ηρακλείου

Σχολείο (school): 1ο ΕΠΑΛ Μοιρών

Τάξη (class): Γ ΕΠΑΛ

Υπεύθυνοι καθηγητές (teachers)
Χαριτάκης Γιάννης
Ντέκα Δήμητρα

Ομάδα μαθητών (students)
Αναστασάκης Νικόλαος
Δουλγεράκης Εμμανουήλ
Καψάλης Διονύσιος
Μπουσουιόκ Χριστίνα
Μπούτσι Νικόλαος
Παπαδάκης Εμμανουήλ
Τζάτζο Κέβιν
Χαζίζι Αουρέλ
Χατζάκης Γεώργιος


Περιγραφή (description)
Προγραμματίσαμε σε Python ένα raspberry pi για την λήψη δεδομένων του μετεωρολογικού μας σταθμού (Rainwise MKIII) και την καταχώρησή τους σε βάση δεδομένων (MySQL).
Κατόπιν, φτιάξαμε δύο ιστοσελίδες (μία σε PHP και μία σε Python) για να βλέπουμε τα δεδομένα από το internet.


Είδος έργου (category)
Προγραμματισμός

Λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε (software)
python, php, linux, css, html, MySQL, Apache, picocom (serial port), tmux

Άλλες πληροφορίες (info)


Κώδικας ενσωμάτωσης έργου (code)


Ιστοσελίδα (webpage)
http://srv-1tee-moiron.ira.sch.gr/meteo/

Χαρακτηριστική εικόνα (image)
Σχόλια, παρατηρήσεις (comments)