Εγκατάσταση Λογισμικού Διαχείρισης της Σχολικής Βιβλιοθήκης - 1ο ΓΕΛ Αγίου Νικολάου

Τίτλος έργου (title): Εγκατάσταση Λογισμικού Διαχείρισης της Σχολικής Βιβλιοθήκης

Ετικέτες (tags): Λογισμικό Βιβλιοθήκης

Περιφερειακή Ενότητα (prefecture): Λασιθίου

Σχολείο (school): 1ο ΓΕΛ Αγίου Νικολάου

Τάξη (class): Α Λυκείου

Υπεύθυνοι καθηγητές (teachers)
Σηφάκης Γεώργιος, Κασσωτάκη Μαρία

Ομάδα μαθητών (students)
Σαρακινός Ιωάννης, Τζανάκη Μαρία Άννα, Φραγκάκη Μαρία, Χαρασανάκη Αλεξία, Χριστινάκης Νικόλαος Ραφαήλ

Περιγραφή (description)
Η αποτύπωση των ενεργειών μιας ομάδας μαθητών που προβληματίστηκε, ερεύνησε και μετά από πολλές δυσκολίες εγκατέστησε το σύνολο του Λογισμικού που απαιτείται για την υποστήριξη της Σχολικής Βιβλιοθήκης

Είδος έργου (category)
Εγκατάσταση Ελεύθερου Λογισμικού Υποστήριξης Βιβλιοθήκης

Λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε (software)
Debian Linux, Mariadb, Phpmyadmin, Apache Server, Php, Koha

Άλλες πληροφορίες (info)


Κώδικας ενσωμάτωσης έργου (code)


Ιστοσελίδα (webpage)


Χαρακτηριστική εικόνα (image)
Σχόλια, παρατηρήσεις (comments)