Προστασία Προσωπικών Δεδομένων - 1ο Γενικό Λύκειο Αγίου Νικολάου

Τίτλος έργου (title): Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Ετικέτες (tags): Προσωπικά Δεδομένα, Προστασία

Περιφερειακή Ενότητα (prefecture): Λασιθίου

Σχολείο (school): 1ο Γενικό Λύκειο Αγίου Νικολάου

Τάξη (class): Α Λυκείου

Υπεύθυνοι καθηγητές (teachers)
Σηφάκης Γεώργιος

Ομάδα μαθητών (students)
Γεωργίου Γεώργιος, Κατάσος Γεώργιος Δημήτριος, Μαγουλιανός Νικόλαος, Ξένος Εμμανουήλ

Περιγραφή (description)
Μια έρευνα σχετικά με τους κινδύνους που κρύβουν οι καθημερινές μας ηλεκτρονικές συναλαγές και επικοινωνίες για τα προσωπικά μας δεδομένα και τους κανόνες που πρέπει να ακολουθούμε για την προστασία τους

Είδος έργου (category)
Παρουσίαση

Λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε (software)
Libre Office

Άλλες πληροφορίες (info)


Κώδικας ενσωμάτωσης έργου (code)


Ιστοσελίδα (webpage)


Χαρακτηριστική εικόνα (image)
Σχόλια, παρατηρήσεις (comments)