Ταξίδι στο Διάστημα - 2ο Δημοτικό Σχολείο Βουτών, 52ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου

Τίτλος έργου (title): Ταξίδι στο Διάστημα

Ετικέτες (tags): Arduino, S4A, Scratch, Lego WeDo 2.0, StoryJumper

Περιφερειακή Ενότητα (prefecture): Ηρακλείου

Σχολείο (school): 2ο Δημοτικό Σχολείο Βουτών, 52ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου

Τάξη (class): Στ Δημοτικού

Υπεύθυνοι καθηγητές (teachers)
Συλιγάρδου Φωτεινή
Λουμπάκη Μαρία
Σμαραγδάκη Παρασκευή
Μίχου Αγαθή
Καραμάνου Θωμαή


Ομάδα μαθητών (students)
Οι μαθητές της Α' Τάξης του 52ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου και οι μαθητές της ΣΤ' Τάξης του 2ου Δημοτικού Σχολείου Βουτών

Περιγραφή (description)
Τι κοινό μπορεί να έχουν τα απομημονεύματα του φεγγαριού, ένα κουναβι που θέλει να φτάσει στη Σελήνη, οι Θεοί του Ολύμπου, ο Γαλιλαίος, ο Hubble, οι Penzias και Wilson και η Μεγάλη Έκρηξη με ένα ψηφιακό βιβλιαράκι, ένα βίντεο, μία προσομοίωση και μία μακέτα; Ψηφιακές ιστορίες, μικροελεγκτές και εκπαιδευτική ρομποτική εμπλέκονται σ' αυτό το έργο που μας μεταφέρει σε ένα «Ταξίδι στο Διάστημα».
Το έργο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο των προγραμμάτων «Playing with Protons» και «Μαθαίνουμε παρέα».


Είδος έργου (category)
Σύνθετο έργο που περιλαμβάνει δημιουργία ψηφιακής ιστορίας, βίντεο, προσομοίωσης με χρήση μικροελεγκτή Arduino και εκπαιδευτική ρομποτική

Λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε (software)
S4A, Scratch, StoryJumper, Movie Maker

Άλλες πληροφορίες (info)


Κώδικας ενσωμάτωσης έργου (code)


Ιστοσελίδα (webpage)
http://silfot.wixsite.com/playingwithprotons

Χαρακτηριστική εικόνα (image)
Σχόλια, παρατηρήσεις (comments)