Υλοποιώντας αλγορίθμους με τη βοήθεια παιχνιδιού στο Scratch - Γυμνάσιο Καστελλίου

Υλοποιώντας αλγορίθμους με τη βοήθεια παιχνιδιού στο Scratch

Σχολική χρονιά: 2014-2015

Νομός: Ηρακλείου

Σχολείο: Γυμνάσιο Καστελλίου

Τάξη: Γ Γυμνασίου

Υπεύθυνοι καθηγητές
Τζομπανάκης Μανόλης

Ομάδα μαθητών
Κατερίνα Χαλκιαδάκη

Περιγραφή
Ο γάτος προσπαθεί να περάσει την εθνική οδό!!!

Άλλες πληροφορίες


Λογισμικό
Scratch


Ιστοσελίδα έργου ή αποθήκευση πρωτότυπου


Εικόνα