Το τυροκομιό - Γυμνάσιο Ζαρού

Το τυροκομιό

Σχολική χρονιά: 2014-2015

Νομός: Ηρακλείου

Σχολείο: Γυμνάσιο Ζαρού

Τάξη: Α Γυμνασίου

Υπεύθυνοι καθηγητές
Κλεινάκη Άννα, Τζομπανάκης Μανόλης

Ομάδα μαθητών
Α τάξη Γυμνασίου Ζαρού

Περιγραφή
Παραδοσιακός τρόπος παρασκευής τυροκομικών προϊόντων στην Κρήτη.

Άλλες πληροφορίες


Λογισμικό
moviemaker, Libre Office impressΙστοσελίδα έργου ή αποθήκευση πρωτότυπου


Εικόνα