Ποδόσφαιρο στο scratch - Γυμνάσιο Νέας Αλικαρνασσού

Ποδόσφαιρο στο scratch

Σχολική χρονιά: 2014-2015

Νομός: Ηρακλείου

Σχολείο: Γυμνάσιο Νέας Αλικαρνασσού

Τάξη: Α Γυμνασίου

Υπεύθυνοι καθηγητές
Μανόλης Τζομπανάκης

Ομάδα μαθητών
Βελιβασάκης Γιώργος

Περιγραφή
Υλοποίηση ποδοσφαίρου με τη βοήθεια του Scratch

Άλλες πληροφορίες


Λογισμικό
Scratch

Ιστοσελίδα έργου ή αποθήκευση πρωτότυπου


Εικόνα