Το Περίεργο Ρομπότ - 20 & 56 Δημοτικά Σχολεία Ηρακλείου

Τίτλος έργου: Το Περίεργο Ρομπότ

Ετικέτες (tags): Makey Makey, Scratch, Προγραμματισμός, Ρομποτική

Περιφερειακή Ενότητα: Ηρακλείου

Όνομα ομάδας: Πιρέρ

Σχολείο: 20 & 56 Δημοτικά Σχολεία Ηρακλείου

Τάξη: Ε Δημοτικού

Υπεύθυνοι καθηγητές
Τρέντσιου Χρυσούλα, Τσαγκουρνή Κατερίνα

Περιγραφή
Ένα περίεργο διαδραστικό Ρομπότ κατασκευασμένο από χαρτόκουτες. Συνδεδεμένο με το υπολογιστή μέσω της συσκευής Makey Makey και προγραμματισμένο με τη Scratch. Πατώντας τις διεπαφές αλληλεπίδρασης του ρομπότ, σε ρωτάει για εσένα, του απαντάς και στο τέλος σου λέει όλα όσα έμαθε για εσένα!

Είδος έργου
Προγραμματισμός

Λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε
Scratch

Άλλες πληροφορίες


Κώδικας ενσωμάτωσης έργου (embed code)
 
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/_nbj_-_BtJw?si=Dq0Yv1AaATAxu7ed" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

Σύνδεσμος για το βίντεο του έργου

https://youtu.be/_nbj_-_BtJw

Ιστοσελίδα


Χαρακτηριστική εικόνα