Δημιουργία Ψηφιακής Αφίσας - 2ο Νηπιαγωγείο Φερών Βελεστίνου

Τίτλος έργου: Δημιουργία Ψηφιακής Αφίσας.

Ετικέτες (tags): Δημιουργία Ψηφιακής Αφίσας για το δάσος, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, «Δάσος: περπατώ, εξερευνώ, μαθαίνω»

Περιφερειακή Ενότητα: Μαγνησίας

Όνομα ομάδας: Οι εξερευνητές του Ψηφιακού κόσμου.

Σχολείο: 2ο Νηπιαγωγείο Φερών Βελεστίνου

Τάξη: Νηπιαγωγείο

Υπεύθυνοι καθηγητές
Τσούγκρα Ελένη, Διάφας Κωνσταντίνος

Περιγραφή
Δημιουργία Ψηφιακής Αφίσας στα πλαίσια του προγράμματος Περιβαλλοντικής Αγωγής του ΚΠΕ Μακρινίτσας: «Δάσος: περπατώ, εξερευνώ, μαθαίνω» και το Πρόγραμμα σχολικών δραστηριοτήτων: «Μαθαίνω για τα δάση».

Είδος έργου
Ψηφιακή Αφίσα

Λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε
www.canva.com

Άλλες πληροφορίες


Κώδικας ενσωμάτωσης έργου (embed code)
https://www.canva.com/design/DAFYyixu9JA/view
 

Σύνδεσμος για το βίντεο του έργου
https://www.canva.com/design/DAFYyixu9JA/pDnJ4-3xXpS2LxwQK8QmRg/view?utm_content=DAFYyixu9JA&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink

Ιστοσελίδα
https://blogs.sch.gr/2nipferonmag/2023/02/18/1719/

Χαρακτηριστική εικόνα