Έλεγχος Φωτεινού Σηματοδότη Με Raspberry Pi - 5ο Γυμνάσιο Ηρακλείου

Τίτλος έργου (title): Έλεγχος Φωτεινού Σηματοδότη Με Raspberry Pi

Ετικέτες (tags): Raspberry, Physical computing

Περιφερειακή Ενότητα (prefecture): Ηρακλείου

Σχολείο (school): 5ο Γυμνάσιο Ηρακλείου

Τάξη (class): Α Γυμνασίου

Υπεύθυνοι καθηγητές (teachers)
Νίκος Αγγελιδάκης

Ομάδα μαθητών (students)
ΚΑΡΑΝΤΑΓΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΑΤΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΚΟΥΝΑΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΡΙΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΜΑΝΤΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ


Περιγραφή (description)
Οι μαθητές με χρήση κατάλληλου εξοπλισμού (breadboard, led, καλωδίων, αντιστάσεων)
κατασκεύασαν ένα φωτεινό σηματοδότη ο οποίος ελέγχεται από σχετικό πρόγραμμα που
εκτελείται σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή Raspberry Pi.


Είδος έργου (category)
Physical computing

Λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε (software)
Edublocks

Άλλες πληροφορίες (info)


Κώδικας ενσωμάτωσης έργου (code)


Ιστοσελίδα (webpage)


Χαρακτηριστική εικόνα (image)