Υλοποίηση Αλγορίθμου Κατάτμησης-Τεμαχισμού IP πακέτων σε Python και Web 2.0 - 5ο ΕΠΑΛ και 2ο Ε.Κ.

Τίτλος έργου (title): Υλοποίηση Αλγορίθμου Κατάτμησης-Τεμαχισμού IP πακέτων σε Python και Web 2.0

Ετικέτες (tags): Κατάτμηση, Τεμαχισμός, IP πακέτα, Python, WEB 2.0, Δυναμικές Ιστοσελίδες, Δίκτυα, Προγραμματισμός

Περιφερειακή Ενότητα (prefecture): Ηρακλείου

Σχολείο (school): 5ο ΕΠΑΛ και 2ο Ε.Κ.

Τάξη (class): Γ ΕΠΑΛ

Υπεύθυνοι καθηγητές (teachers)
Κατσάλης Νικόλαος
Κριθαριώτη Ιωάννα


Ομάδα μαθητών (students)
Ρασούλης Ζαχαρίας
Ψαράκης Γιώργος


Περιγραφή (description)
Υλοποίηση Αλγορίθμου Κατάτμησης-Τεμαχισμού IP αυτοδύναμων πακέτων σε Python και μεταφορά της υλοποίησης σε Web 2.0 με χρήση HTML5, CSS3 και Javascript.

Είδος έργου (category)
Προγραμματισμός

Λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε (software)
Python, HTML5, CSS3 και Javascript.

Άλλες πληροφορίες (info)
Για την εγκατάσταση της εφαρμογής απαιτείται Web Server με δυνατότητα εκτέλεσης Python ως CGI και φυσικά εγκατάσταση της Python 2.7

Κώδικας ενσωμάτωσης έργου (code)


Ιστοσελίδα (webpage)


Χαρακτηριστική εικόνα (image)