Δυο εφαρμογές Python για τον πραγματικό κόσμο - Πειραματικό Γενικό Λύκειο Ηρακλείου

Τίτλος έργου (title): Δυο εφαρμογές Python για τον πραγματικό κόσμο

Ετικέτες (tags): Προγραμματισμός, Επεξεργασία αρχείων, Python

Περιφερειακή Ενότητα (prefecture): Ηρακλείου

Σχολείο (school): Πειραματικό Γενικό Λύκειο Ηρακλείου

Τάξη (class): Α Λυκείου

Υπεύθυνοι καθηγητές (teachers)
Γεωργιάδης Περικλής

Ομάδα μαθητών (students)
Βρύνας Ηλίας, Γιαννακόπουλος Μιχαήλ Ιάσων

Περιγραφή (description)
Σε Python 3.6 υλοποιήθηκαν σε χρόνο εκτός μαθήματος και με εξ αποστάσεως μειούμενη καθοδήγηση μία εφαρμογή για την αυτόματη παραγωγή τεστ ερωτήσεων κλειστού τύπου και ένα παιχνίδι λέξεων.
Οι εφαρμογές χειρίζονται αρχεία κειμένου σε κωδικοποίηση utf-8 τα οποία και αποθηκεύουν σε περιφερειακή μνήμη.


Είδος έργου (category)
Προγραμματισμός

Λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε (software)
Python 3.6

Άλλες πληροφορίες (info)


Κώδικας ενσωμάτωσης έργου (code)


Ιστοσελίδα (webpage)
http://lyk-peir-irakl.ira.sch.gr/_f/digifest18.pdf

Χαρακτηριστική εικόνα (image)
Σχόλια, παρατηρήσεις (comments)