Ανάπτυξη Παιχνιδιών στο Game Maker - 8ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου

Τίτλος έργου (title): Ανάπτυξη Παιχνιδιών στο Game Maker

Ετικέτες (tags): Παιχνίδι, Game Maker, Προγραμματισμός

Περιφερειακή Ενότητα (prefecture): Ηρακλείου

Σχολείο (school): 8ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου

Τάξη (class): Α Λυκείου

Υπεύθυνοι καθηγητές (teachers)
Κατσάλης Νικόλαος

Ομάδα μαθητών (students)
Τμήματα Α1, Α2, Α3, Α4

Περιγραφή (description)
Στα πλαίσια αυτού του έργου οι μαθητές των τμημάτων Α1, Α2, Α3 και Α4 ανάπτυξαν δύο παιχνίδια στο περιβάλλον του Game Maker (έκδοση Lite 8.1) στα πλαίσια του μαθήματος Εφαρμογές Πληροφορικής της Α' τάξης.
Σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν τα εξής δύο παιχνίδια:
Space Rocket
Like Pacman
Η ανάπτυξη των παιχνιδιών πραγματοποιήθηκε σε ομάδες των 2-3 μαθητών και πολλές από τις ομάδες επέλεξαν να διαφοροποιήσουν τα παιχνίδια με δικές τους επιλογές.


Είδος έργου (category)
Παιχνίδι

Λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε (software)
Game Maker Lite 8.1

Άλλες πληροφορίες (info)


Κώδικας ενσωμάτωσης έργου (code)


Ιστοσελίδα (webpage)


Χαρακτηριστική εικόνα (image)
Σχόλια, παρατηρήσεις (comments)