Αφίσες κατά της κακοποίησης των ζώων - Δημοτικό Σχολείο Θραψανού

Τίτλος έργου (title): Αφίσες κατά της κακοποίησης των ζώων

Ετικέτες (tags): Βίντεο, Κακοποίηση ζώων, Αφίσες

Περιφερειακή Ενότητα (prefecture): Ηρακλείου

Σχολείο (school): Δημοτικό Σχολείο Θραψανού

Τάξη (class): Δ Δημοτικού

Υπεύθυνοι καθηγητές (teachers)
Καφτάκη Ροδούλα ΠΕ19
Κελαράκη Αικατερίνη ΠΕ70

Ομάδα μαθητών (students)
Ανδρουλάκη Ευαγγελία
Ασένοβα Νικολέτα
Βασιλάκη Μαρίνα
Βασιλάκης Νικόλαος
Βολυράκη Σταυρούλα
Δοργιομανολάκη Αντιγόνη
Επιτροπάκη Άννα
Καλογερίδη Μαρία
Καπαρουνάκης Ορέστης
Κελαράκη Πελαγία
Κωστάκης Βασίλειος
Λαδουκάκη Αικατερίνη
Ραζή Αικατερίνη
Σαμαρτζιδάκη Γεωργία
Σερμπάν Σοφία
Τζίνι Αρσίντα
Τσικριτσάκη Άννα
Χατζηνικολάκης Αλέξανδρος

Περιγραφή (description)
Αφίσες κατά της κακοποίησης των ζωών

Είδος έργου (category)
Αφίσες

Λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε (software)
Libre Office Writer, Impress, Gimp

Άλλες πληροφορίες (info)


Κώδικας ενσωμάτωσης έργου (code)

Ιστοσελίδα (webpage)


Χαρακτηριστική εικόνα (image)
Σχόλια, παρατηρήσεις (comments)