Βίντεο με τίτλο "Τα συναισθήματα" - Δημοτικό Σχολείο Αγ. Παρασκιών

Τίτλος έργου (title): Βίντεο με τίτλο "Τα συναισθήματα"

Ετικέτες (tags): Συναισθηματική αγωγή, Βίντεο

Περιφερειακή Ενότητα (prefecture): Ηρακλείου

Σχολείο (school): Δημοτικό Σχολείο Αγ. Παρασκιών

Τάξη (class): Δ Δημοτικού

Υπεύθυνοι καθηγητές (teachers)
Καφτάκη Ροδούλα ΠΕ19
Παναγιώτα Κριθαριώτη ΠΕ11

Ομάδα μαθητών (students)
Αγγελάκη Μαρία
Βρέντζου Μαρινίκη
Δοξαστάκης Ζαχαρίας
Δουκουμεντζάκη Ευγενία
Ζαχαριουδάκης Κωσταντίνος
Ζαχαριουδάκης Μιχαήλ
Καμηλάκη Κυριακή
Καραμανιά Εμμανουέλα
Κατεριαννάκης Κωσταντίνος
Κορναράκης Μιχαήλ
Σκορδιλάκης Αλέξανδρος
Τσάκα Μαρία- Θεοδοσία
Τσικνάκη Αθηνά

Περιγραφή (description)
Το βίντεο είναι αποτέλεσμα του Προγράμματος Συναισθηματικής αγωγής που κάναμε στην Ευέλικτη ζώνη και του μαθήματος ΤΠΕ.

Είδος έργου (category)
Δημιουργία και επεξεργασία βίντεο/ταινίας

Λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε (software)
Libre Office Writer, Gimp, Libre Office Impress, Movie Maker

Άλλες πληροφορίες (info)


Κώδικας ενσωμάτωσης έργου (code)

Ιστοσελίδα (webpage)


Χαρακτηριστική εικόνα (image)
Σχόλια, παρατηρήσεις (comments)