Παιχνίδι Για Την Οδική Ασφάλεια Στο Scratch - 2ο Γυμνάσιο Αγίου Νικολάου

Τίτλος έργου (title): Παιχνίδι Για Την Οδική Ασφάλεια Στο Scratch

Ετικέτες (tags): Sctarch, Παιχνίδι

Περιφερειακή Ενότητα (prefecture): Λασιθίου

Σχολείο (school): 2ο Γυμνάσιο Αγίου Νικολάου

Τάξη (class): Γ Γυμνασίου

Υπεύθυνοι καθηγητές (teachers)
Νικητάκη Ειρήνη

Ομάδα μαθητών (students)
Δεν έχουν επιλεχθεί ακόμα οι μαθητές που θα έρθουν να παρουσιάσουν.

Περιγραφή (description)
Ένα παιχνίδι που δημιούργησαν οι μαθητές στο Scratch και αφορά την οδική ασφάλεια.

Είδος έργου (category)
Παιχνίδι

Λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε (software)
Scratch

Άλλες πληροφορίες (info)


Κώδικας ενσωμάτωσης έργου (code)


Ιστοσελίδα (webpage)


Χαρακτηριστική εικόνα (image)
Σχόλια, παρατηρήσεις (comments)