Ερευνητική εργασία με θέμα το χρόνο χρήσης συσκευών ΤΠΕ από του μαθητές του σχολείου μας - 3ο Γυμνάσιο Ιεράπετρας

Τίτλος έργου (title): Ερευνητική εργασία με θέμα το χρόνο χρήσης συσκευών ΤΠΕ από του μαθητές του σχολείου μας

Ετικέτες (tags): Ερευνητική εργασία

Περιφερειακή Ενότητα (prefecture): Λασιθίου

Σχολείο (school): 3ο Γυμνάσιο Ιεράπετρας

Τάξη (class): Γ Γυμνασίου

Υπεύθυνοι καθηγητές (teachers)
Δρακάκη Μαρία
Μπλαζαντωνάκης Μιχάλης


Ομάδα μαθητών (students)
Τμήμα Γ2

Περιγραφή (description)
Συλλόγη και επεξεργασία δεδομένων σχετικά με τον χρόνο χρήσης συσκευών και εφαρμογών ΤΠΕ από τους μαθητές του σχολείου μας, καθώς και που (σε ποιες επιμέρους εφαρμογές) επιμερίζεται ο χρόνος αυτός.

Είδος έργου (category)
Ερευνητική εργασία

Λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε (software)
google forms, google sheets, google slides, excel

Άλλες πληροφορίες (info)


Κώδικας ενσωμάτωσης έργου (code)


Ιστοσελίδα (webpage)


Χαρακτηριστική εικόνα (image)
Σχόλια, παρατηρήσεις (comments)