Οι περιπέτειες ενός κουναβιού παίζοντας ... με τα πρωτονια .... στο CERN - 2o Δημοτικό Σχολείο Βουτών και 52ο Δημοτικό Σχολέιο Ηρακλείου

Οι περιπέτειες ενός κουναβιού παίζοντας ... με τα πρωτονια .... στο CERN

Σχολική χρονιά: 2016-2017

Νομός: Ηρακλείου

Σχολείο: 2o Δημοτικό Σχολείο Βουτών και 52ο Δημοτικό Σχολέιο Ηρακλείου

Τάξη: Στ Δημοτικού

Υπεύθυνοι καθηγητές
Συλιγάρδου Φωτεινή
Λουμπάκη Μαρία
Μαθιουδάκη Αγγελική
Μανασσάκη Μαρία
Συνεργαζόμενοι Εκπαιδευτικοί
Τζαγκαράκη Μαρία
Κουτσάκη Χαρά
Σπανάκης Μανώλης


Ομάδα μαθητών
Οι μαθητές της ΣΤ' Τάξης του 2ου Δημοτικού Σχολείου Βουτών: Δημιουργία Πίνακα Επαυξημένης Παραγματικότητας
Οι μαθητές της Ε' Τάξης του 52ου Δημοτικού Σχολείου Βουτών: Δημιουργία Ημερολογίου


Περιγραφή
Οι μαθητές του 52ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου δημιούργησαν ένα ημερολόγιο ενός κουναβιού που ζει στο CERN και μέσα από αυτό εξηγούν τη δομή της ύλης, περιγράφουν το CERN και τα πειράματα που γίνονται σ' αυτό.
Οι μαθητές του 2ου Δημοτικού Σχολείου Βουτών δημιούργησαν έναν πίνακα επαυξημένης πραγματικότητας που περιέχει βίντεο από τις περιπέτειες του κουναβιού, το ημερολόγιο του καθώς και πληροφορίες για το CERN.
Το έργο των μαθητών αποτελεί μέρος του προγράμματος "Playing with Protons" το οποίο πραγματοποιείται στα συγκεκριμένα σχολεία με την υποστήριξη του πειράματος CMS του CERN και του Ευρωπαϊκού Έργου CREATIONS


Άλλες πληροφορίες


Λογισμικό
Aurasma, Movie Maker, MS PowerPoint, Padlet, ToondooΙστοσελίδα έργου ή αποθήκευση πρωτότυπου
http://silfot.wixsite.com/playingwithprotons/kati-trexei-me-ton-pinaka

Εικόνα