Εκπαιδεύοντας τον παππού στο Διαδίκτυο - 4ο Γυμνάσιο Ηρακλείου

Εκπαιδεύοντας τον παππού στο Διαδίκτυο

Σχολική χρονιά: 2016-2017

Νομός: Ηρακλείου

Σχολείο: 4ο Γυμνάσιο Ηρακλείου

Τάξη: Α Γυμνασίου

Υπεύθυνοι καθηγητές
Γεωργία Πρεβελιανάκη, Άννα Μακράκη

Ομάδα μαθητών
Κοσμαδάκης Γιώργος, Σαλαβαντάκης Παναγιώτης

Περιγραφή
Ο Παναγιώτης προσπαθεί να μυήσει τον παππού του σε βασικές χρήσεις του Διαδικτύου.

Άλλες πληροφορίες


Λογισμικό
Vegas 11Ιστοσελίδα έργου ή αποθήκευση πρωτότυπου
https://youtu.be/D2MX_IN4eYU

Εικόνα