Δημιουργία μουσικής σύνθεσης μέσω Η/Υ - 5ο Γυμνάσιο Ηρακλείου

Δημιουργία μουσικής σύνθεσης μέσω Η/Υ

Σχολική χρονιά: 2016-2017

Νομός: Ηρακλείου

Σχολείο: 5ο Γυμνάσιο Ηρακλείου

Τάξη: Γ Γυμνασίου

Υπεύθυνοι καθηγητές
Νίκος Αγγελιδάκης, ΠΕ19
Μαρία Κατσούλη, ΠΕ16


Ομάδα μαθητών
Μανουσάκης Ιωάννης

Περιγραφή
Με τη βοήθεια ενός σύγχρονου λογισμικού μουσικής παραγωγής (Digital workstation ήχου),
του FL studio 12, και με απλές γνώσεις θεωρίας της μουσικής, δημιουργήθηκε σύνθεση
ηλεκτρονικής μουσικής. Ο μαθητής κατάφερε να συνθέσει, να οργανώσει, να καταγράψει,
να επεξεργαστεί και να μιξάρει ήχους μέσα από μια μεγάλη ποικιλία που προσφέρεται
δωρεάν από το συγκεκριμένο λογισμικό.
Αρχικά δημιουργούνται κανάλια για το ρυθμικό και μελωδικό σχήμα, ενώ στη συνέχεια
όλα τα παραπάνω παρουσιάζονται σε μια ενιαία play list όπου η σύνθεση παίρνει την
τελική της μορφή αφού έχει δοθεί η δυνατότητα να έχει γίνει επεξεργασία ήχου.


Άλλες πληροφορίες


Λογισμικό
FL studio 12Ιστοσελίδα έργου ή αποθήκευση πρωτότυπου


Εικόνα