Εφαρμογή Ειδοποίησης Έκτακτων Γεγονότων Για Android - ΓΕΛ ΒΙΑΝΝΟΥ

Εφαρμογή Ειδοποίησης Έκτακτων Γεγονότων Για Android

Σχολική χρονιά: 2012-2013

Νομός: Ηρακλείου

Σχολείο: ΓΕΛ ΒΙΑΝΝΟΥ

Τάξη: Β Λυκείου

Υπεύθυνοι καθηγητές
Παπαδάκης Λεωνίδας

Ομάδα μαθητών
Ραπτάκης Παναγιώτης, ανάπτυξη κώδικα
Χριστοδουλάκης Δημήτριος, ανάπτυξη κώδικα
Ψαρολογάκη Ραφαηλία, παρουσίαση
Βραχνάκη Στυλιανή, παρουσίαση


Περιγραφή
Χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα ανάπτυξης εφαρμογών για Android, MIT App Inventor δημιουργήσαμε μία καινοτόμο εφαρμογή άμεσης ειδοποίησης έκτακτων καταστάσεων. Ο χρήστης της εφαρμογής μπορεί με απλό τρόπο να ειδοποιήσει άμεσα το κέντρο βοήθειας, στέλνοντας τις συντεταγμένες του για καταστροφές όπως πυρκαγιές, κατολισθήσεις, τροχαία τόσο αν εμπλέκεται ο ίδιος όσο και αν είναι μάρτυρας. Υπάρχει δυνατότητας ειδοποίησης εάν πλησιάζει μία περιοχή που εξελίσσεται ένα γεγονός αλλά και παροχή συμβουλών σε έκτακτες περιστάσεις όπως εγκλωβισμός σε φωτιά.

Άλλες πληροφορίες


Λογισμικό
MIT App InventorΙστοσελίδα έργου ή αποθήκευση πρωτότυπου
https://sites.google.com/site/criticaleventalerter/