Ψηφιακό Βίντεο Με Τίτλο "Ας Γνωριστούμε..." - 1ο Δημοτικό Σχολείο Μαλίων

Ψηφιακό Βίντεο Με Τίτλο "Ας Γνωριστούμε..."

Σχολική χρονιά: 2012-2013

Νομός: Ηρακλείου

Σχολείο: 1ο Δημοτικό Σχολείο Μαλίων

Τάξη: Ε Δημοτικού

Υπεύθυνοι καθηγητές
Συλιγάρδου Φωτεινή, Σταθοπούλου Ελεάνα

Ομάδα μαθητών
Τμήματα Ε1 και ΣΤ2

Περιγραφή
Πρόκειται για ένα ψηφιακό βίντεο που αποτελείται από ένα μικρό δρώμενο με συμμετοχή των μαθητών σε συνδυασμό με εικόνες και τραγούδια από διάφορες χώρες που είναι οι χώρες καταγωγής των μαθητών που λαμβάνουν μέρος.
Για την υλοποίηση της δραστηριότητας οι μαθητές αναζήτησαν πληροφορίες στο διαδίκτυο, συγκέντρωσαν εικόνες και τραγούδια, και τέλος χρησιμοποίησαν το λογισμικό Windows Movie Maker για να παρουσιάσουν το τελικό αποτέλεσμα. Επίσης, προετοίμασαν ένα μικρό δρώμενο το οποίο βιντεοσκόπησαν και συμπεριέλαβαν στην εργασία τους.


Άλλες πληροφορίες


Λογισμικό
Windows Movie MakerΙστοσελίδα έργου ή αποθήκευση πρωτότυπου
http://dim-malion.ira.sch.gr/index.php/ta-nea-mas-1