Ενσωμάτωση Raspberry Pi σε παλαιά οθόνη CRT με είσοδο VGA για χρήση στη Σχολική Αίθουσα - 1ο ΕΠΑΛ Αγίου Νικολάου

Ενσωμάτωση Raspberry Pi σε παλαιά οθόνη CRT με είσοδο VGA για χρήση στη Σχολική Αίθουσα

Σχολική χρονιά: 2015-2016

Νομός: Λασιθίου

Σχολείο: 1ο ΕΠΑΛ Αγίου Νικολάου

Τάξη: Β ΕΠΑΛ

Υπεύθυνοι καθηγητές
Μιχελάκης Ευθύμιος
Παπαδακάκης Νεκτάριος


Ομάδα μαθητών
Μασσάρος Δημήτριος (Κατασκευή)
Πρινιωτάκης Βασίλειος (Κατασκευή)
Κωνσταντινομανωλάκης Κωνσταντίνος (Προγραμματισμός)
Ρεστάκης Φίλιππος (Προγραμματισμός)


Περιγραφή
Για την ανάγκη ηλεκτρονικής καταχώρησης απουσιών στη σχολική τάξη στο πληροφοριακό σύστημα Σίσυφος, κατά τη διάρκεια του μαθήματος, αναζητούσαμε ένα οικονομικό τρόπο ώστε να εξοπλίσουμε τις αίθουσες του Σχολείου με Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές.
Από την αναβάθμιση των εργαστηρίων πληροφορικής του Σχολείο μας υπήρχαν πολλές παλαιές οθόνες CRT με ενσωματωμένα ηχεία στη βάση τους.
Στο έργο αυτό, ενσωματώσαμε τον χαμηλού κόστους υπολογιστή Raspberry Pi στη βάση των οθόνων αυτών αφού πρώτα συναρμολογήσαμε ειδική πλακέτα εξόδου σήματος VGA από το Raspberry Pi. Για την ενσωμάτωση αυτή ήταν απαραίτητη η διαμόρφωση - προσαρμογή της βάσης της οθόνης ώστε να τοποθετηθεί εσωτερικά το Raspberry Pi, το τροφοδοτικό του και να δοθεί πρόσβαση στις θύρες επικοινωνίας του.
Στη συνέχεια έγινε ο κατάλληλος προγραμματισμός ώστε να λειτουργήσει η έξοδος VGA καθώς και οι απαραίτητες ρυθμίσεις-εγκαταστάσεις ώστε ο υπολογιστής να καλύπτει τις ανάγκες μιας Σχολικής Τάξης.


Άλλες πληροφορίες


Λογισμικό
RaspbianΙστοσελίδα έργου ή αποθήκευση πρωτότυπου


Εικόνα