Διαδραστικά παιχνίδια σε Scratch και Game Maker - Π.Π. ΓΕ.Λ. Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά

Διαδραστικά παιχνίδια σε Scratch και Game Maker

Σχολική χρονιά: 2014-2015

Νομός: Πειραιά

Σχολείο: Π.Π. ΓΕ.Λ. Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά

Τάξη: Α Λυκείου

Υπεύθυνοι καθηγητές
Πετράκη Ευαγγελία

Ομάδα μαθητών
Γαρουφαλιάς Ηλίας
Κυρίμης Σπυρίδων
Ματσούκας Ιωάννης
Μπούγας Παναγιώτης
Τζουβελέκης Δημήτριος


Περιγραφή
Παρουσίαση παιχνιδιών που δημιούργησαν οι μαθητές της Α' Λυκείου στο πλαίσιο του μαθήματος της Ερευνητικής Εργασίας.

Άλλες πληροφορίες


Λογισμικό
Scratch, GameMaker

https://youtu.be/ZjRBPt4rGfM


Ιστοσελίδα έργου ή αποθήκευση πρωτότυπου
http://ionidiosgames.blogspot.gr/

Εικόνα