Αναζητώντας Το Σωματίδιο Του Higgs - Παιχνίδι Με Το Scratch - 2ο Δημοτικό Σχολείο Ιεράπετρας

Αναζητώντας Το Σωματίδιο Του Higgs - Παιχνίδι Με Το Scratch

Σχολική χρονιά: 2014-2015

Νομός: Λασιθίου

Σχολείο: 2ο Δημοτικό Σχολείο Ιεράπετρας

Τάξη: Στ Δημοτικού

Υπεύθυνοι καθηγητές
Συλιγάρδου Φωτεινή
Ψυλλινάκη Θεόκλεια


Ομάδα μαθητών
Τμήμα ΣΤ1 2ου Δημοτικού Σχολείου Ιεράπετρας

Περιγραφή
Σκοπός του παιχνιδιού είναι να οδηγήσει το χρήστη να βρει εάν έχει παραχθεί το σωματίδιο του Higgs μέσα από μια σειρά διαφορετικών συγκρούσεων. Επίσης να του δώσει πληροφορίες για το CERN και τα πειράματα που γίνονται σε αυτό.

Άλλες πληροφορίες


Λογισμικό
ScratchΙστοσελίδα έργου ή αποθήκευση πρωτότυπου
http://2dim-ierap.las.sch.gr/autosch/joomla15/index.php/inspiring-science-education

Εικόνα