Γεωμετρικά Σχήματα στο Scratch - 2ο Γυμνάσιο Αγίου Νικολάου

Γεωμετρικά Σχήματα στο Scratch

Σχολική χρονιά: 2014-2015

Νομός: Λασιθίου

Σχολείο: 2ο Γυμνάσιο Αγίου Νικολάου

Τάξη: Γ Γυμνασίου

Υπεύθυνοι καθηγητές
Βασιλάκης Σπύρος

Ομάδα μαθητών
Κοκκίνης Μάνος

Περιγραφή
Δημιουργία αλγόριθμου στο Scratch που δημιουργεί πολύγωνα, με αριθμό πλευρών ορισμένο από το χρήστη και υπολογίζει το εμβαδό του.

Άλλες πληροφορίες


Λογισμικό
Scratch



Ιστοσελίδα έργου ή αποθήκευση πρωτότυπου
http://2gym.blogspot.gr/p/2-5.html

Εικόνα