Χρήση πολυμεσικού υλικού από ελεύθερες πηγές

Ένα σημαντικό ζήτημα είναι το πολυμεσικό υλικό (εικόνες, φωτογραφίες, γραφικά, μουσική κ.λπ.) που θα χρησιμοποιήσετε στα έργα του Φεστιβάλ να μην παραβιάζει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Για τον σκοπό αυτόν θα πρέπει να επιλέξετε υλικό που ο δημιουργός του να επιτρέπει την μη εμπορική χρήση του μέσα από την κατάλληλη άδεια (συνήθως Creative Commons) είτε το υλικό αυτό να είναι ελεύθερο πνευματικών δικαιωμάτων (Public domain).

Εδώ έχουμε συγκεντρώσει μια λίστα ιστοτόπων που διαθέτουν εικόνες, φωτογραφίες, γραφικά και μουσική που μπορείτε ελεύθερα να χρησιμοποιήσετε για τα έργα σας:

(Θα πρέπει κάθε φορά να ακολουθείτε τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις της άδειας ελεύθερης χρήσης του υλικού, αναφέροντας το όνομα του δημιουργού, καθώς και την πηγή).