Από το χειροποίητο στο... ψηφιακό. Σύνθεση ηλεκτρονική μουσικής - Μουσικό Σχολείο Καρδίτσας

Τίτλος έργου: Από το χειροποίητο στο... ψηφιακό. Σύνθεση ηλεκτρονική μουσικής

Ετικέτες (tags): Μουσική

Περιφερειακή Ενότητα: Καρδίτσας

Όνομα ομάδας: 4Ms Karditsas

Σχολείο: Μουσικό Σχολείο Καρδίτσας

Τάξη: Α Λυκείου

Υπεύθυνοι καθηγητές
Τσιαμούρα Μαρία / Ντερέκας Γεώργιος

Περιγραφή
Στα πλαίσια του μαθήματος των Εφαρμογών Πληροφορικής στη Μουσική και με την πρόθεση οι μαθητές να ανακαλύψουν τη συμβολή των τεχνολογιών της πληροφορικής στην οργάνωση, διαχείριση, επεξεργασία και πραγμάτωση των μουσικών ιδεών τους, ολοκλήρωσαν τη γνώση τους μέσα από την παραγωγή ακουστικού υλικού, τη σύνθεση, δηλαδή, ηλεκτρονικής μουσικής, χωρίς τη χρήση φυσικών μουσικών ηχοχρωμάτων, αξιοποιώντας ελεύθερο online software.

Είδος έργου
Δημιουργία και επεξεργασία μουσικής με ψηφιακά μέσα

Λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε
Soundtrap-Make music on line

Άλλες πληροφορίες


Κώδικας ενσωμάτωσης έργου (embed code)Σύνδεσμος για το βίντεο του έργου
https://www.youtube.com/watch?v=_ds_UYFdphY

Ιστοσελίδα


Χαρακτηριστική εικόνα