Υποθαλάσσιοι Τάφροι - Γυμνάσιο Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος - Pierce

Τίτλος έργου: Υποθαλάσσιοι Τάφροι

Ετικέτες (tags): Παρουσίαση, Scratch, παιχνίδι, Γεωγραφία, Πληροφορική

Περιφερειακή Ενότητα: Β Αθήνας

Όνομα ομάδας: blossom

Σχολείο: Γυμνάσιο Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος - Pierce

Τάξη: Α Γυμνασίου

Υπεύθυνοι καθηγητές
Μαρία Στιβακτάκη,
Ελένη Ντόμαρη


Περιγραφή
Το έργο μας εστιάζει στις υποθαλάσσιες τάφρους. Το υλοποιήσαμε στο πλαίσιο της Γεωγραφίας και μετά το εμπλουτίσαμε στο μάθημα της Πληροφορικής. Συγκεκριμένα, αξιοποιήσαμε την online έκδοση του PowerPoint, για να δομήσουμε την παρουσίασή μας. Στη συνέχεια, φτιάξαμε ένα παιχνίδι γνώσεων που εξετάζει τον παίκτη στις γνώσεις που πήρε από το PowerPoint. Γι' αυτό το παιχνίδι αξιοποιήσαμε την online έκδοση του Scratch.

Είδος έργου
Διαδραστική παρουσίαση

Λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε
MS PowerPoint, Scratch, Genial.ly

Άλλες πληροφορίες


Κώδικας ενσωμάτωσης έργου (embed code)Σύνδεσμος για το βίντεο του έργου

<div style="width: 100%;"><div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; padding-top: 0; height: 0;"><iframe title="tf" frameborder="0" width="1280px" height="720px" style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%;" src="https://view.genial.ly/64519d83c969260011372840" type="text/html" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" scrolling="yes" allownetworking="all"></iframe> </div> </div>

https://view.genial.ly/64519d83c969260011372840/presentation-tf

Ιστοσελίδα
https://view.genial.ly/64519d83c969260011372840/presentation-tf

Χαρακτηριστική εικόνα