Εγκατάσταση Δικτυακού Μέσου Αποθήκευσης ( NAS) - 1ο ΕΠΑΛ Ηρακλείου

Τίτλος έργου: Εγκατάσταση Δικτυακού Μέσου Αποθήκευσης ( NAS)

Ετικέτες (tags): NAS, CIFS, SMB

Περιφερειακή Ενότητα: Ηρακλείου

Όνομα ομάδας: The PlatoNAS Symposium

Σχολείο: 1ο ΕΠΑΛ Ηρακλείου

Τάξη: Γ ΕΠΑΛ

Υπεύθυνοι καθηγητές
Γαλάτης Παναγιώτης
Κωστομανωλάκης Σταύρος


Περιγραφή
Στο έργο αυτό συνθέσαμε, εγκαταστήσαμε και διαμορφώσαμε έναν NAS Server. Σε ένα τέτοιο σύστημα χρησιμοποιούμε συστοιχίες δίσκων (γνωστές ως RAID) που τις διαμορφώνουμε κατάλληλα έτσι ώστε να μας παρέχουν ταχύτητα, ασφάλεια και υψηλή διαθεσιμότητα. Χρησιμοποιήσαμε το λογισμικό TrueNAS και το παραμετροποιήσαμε κατάλληλα ώστε να διαθέτει αποθηκευτικό χώρο με το πρωτόκολλο SMB/CIFS.

Είδος έργου
Systems

Λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε
TrueNAS

Άλλες πληροφορίες


Κώδικας ενσωμάτωσης έργου (embed code)Σύνδεσμος για το βίντεο του έργου


Ιστοσελίδα


Χαρακτηριστική εικόνα