Άγρια ζωή στην Ελλάδα, Κίνδυνοι - απειλές - προστασία - Δημοτικό Σχολείο Ελιάς

Τίτλος έργου: Άγρια ζωή στην Ελλάδα, Κίνδυνοι - απειλές - προστασία

Ετικέτες (tags): connect, άγρια ζωή, storyjumper, googlemaps

Περιφερειακή Ενότητα: Ηρακλείου

Όνομα ομάδας: Οι προστάτες της άγριας ζωής!

Σχολείο: Δημοτικό Σχολείο Ελιάς

Τάξη: Στ Δημοτικού

Υπεύθυνοι καθηγητές
Αρβανίτη Δέσποινα
Καραπαναγιώτη Μαρία


Περιγραφή
Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος "Connect" και υλοποιώντας το σενάριο
"άγρια ζωή στην Ελλάδα, κίνδυνοι – απειλές – προστασία", οι μαθητές της ΣΤ' τάξης
πραγματοποίησαν διάφορες δραστηριότητες κατά την υλοποίηση των φάσεων του
προγράμματος "Νοιάζομαι – Μαθαίνω – Δρω". Κατά τη διάρκεια αυτών, δημιούργησαν
ψηφιακές αφίσες στο LibreOffice Draw, ένα padlet στο οποίο κατέγραψαν
πληροφορίες που συνέλλεξαν για το φαράγγι του Καρτερού, έναν ψηφιακό χάρτη στο
Google Maps με τις προστατευόμενες περιοχές Natura 2000 στην Κρήτη καθώς
και ένα ηλεκτρονικό βιβλίο στο storyjumper.


Είδος έργου
Ηλεκτρονικό βιβλίο

Λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε
LibreOffice Draw, Web 2.0 εργαλεία

Χαρακτηριστική εικόνα


Κώδικας ενσωμάτωσης έργου (embed code)
 

Book titled 'Προστασία άγριας ζωής: κίνδυνοι - απειλές- προστασία'Read this book made on StoryJumper