Προγραμματισμός με lego wedo2 - 1o Δημοτικό Σχολείο Νεάπολης Λασιθίου

Τίτλος έργου: Προγραμματισμός με lego wedo2

Ετικέτες (tags): wedo2 , εκπαιδευτική ρομπορτική

Περιφερειακή Ενότητα: Λασιθίου

Όνομα ομάδας: Rubbish collectors

Σχολείο: 1o Δημοτικό Σχολείο Νεάπολης Λασιθίου

Τάξη: Στ Δημοτικού

Υπεύθυνοι καθηγητές
Χανιωτάκη Μαρία

Περιγραφή
To robot που σκέφθηκαν, κατασκεύασαν και προγραμμάτισαν τα παιδιά της ΣΤ' τάξης κινείται στην πόλη και μαζεύει τα σκουπίδια που υπάρχουν στο δρόμο.

Είδος έργου
Εκπαιδευτική ρομποτική

Λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε
Εφαρμογή wedo2

Άλλες πληροφορίες


Ιστοσελίδα


Χαρακτηριστική εικόνα

Κώδικας ενσωμάτωσης έργου (embed code)
 

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/APB9NgJgsvk" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>

Σύνδεσμος για το βίντεο του έργου
https://youtu.be/APB9NgJgsvk