Διαδραστικός Χάρτης Περιοχής Γουβών - Δ. Σχ. Γουβών

Τίτλος έργου: Διαδραστικός Χάρτης Περιοχής Γουβών

Ετικέτες (tags): scratch, Makey Makey, Προγραμματισμός, Διεπαφή

Περιφερειακή Ενότητα: Ηρακλείου

Όνομα ομάδας: Τα εκτάκια των Γουβών

Σχολείο: Δ. Σχ. Γουβών

Τάξη: Στ Δημοτικού

Υπεύθυνοι καθηγητές
Τρέντσιου Χρυσούλα, Βιολιτζής Κωνσταντίνος

Περιγραφή
Ο Διαδραστικός Χάρτης Γουβών, αποτελεί μια διεπαφή Χάρτη - Χρήστη. Μία σύνδεση, Xάρτη με Υπολογιστή, μέσω της πλακέτας Makey Makey, μας επιτρέπει να ακουμπάμε σε σημεία πάνω στον χάρτη και να δημιουργείτε διάδραση, καθώς ακούγονται πληροφορίες για κάθε σημείο της διεπαφής.

Είδος έργου
Προγραμματισμός

Λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε
Scratch, Makey Makey

Άλλες πληροφορίες


Κώδικας ενσωμάτωσης έργου (embed code)Σύνδεσμος για το βίντεο του έργου


Ιστοσελίδα


Χαρακτηριστική εικόνα