ΤΥΠΟΙ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ - 51ο Γυμνάσιο Αθηνών

Τίτλος έργου: ΤΥΠΟΙ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

Ετικέτες (tags): αρχαία ελληνικά αγγεία, Μουσείο Ακρόπολης, e-me, εργαλεία h5p

Περιφερειακή Ενότητα: Αττικής

Όνομα ομάδας: e-λεξιθήρες

Σχολείο: 51ο Γυμνάσιο Αθηνών

Τάξη: Γ Γυμνασίου

Υπεύθυνοι καθηγητές
Γκορτσά Χριστίνα, Γκορτσά Μαρία, Σόφου Ελένη

Περιγραφή
Το ψηφιακό έργο "Τύποι αρχαίων ελληνικών αγγείων μέσα από τη συλλογή του μουσείου Ακρόπολης" δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος "e-λεξιθήρες", που υλοποιείται στο 51ο Γυμνάσιο Αθηνών. Για τη δημιουργία του αξιοποιήθηκαν κατά βάσιν εργαλεία h5p της Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας e-me και υλικό (κείμενα, βίντεο κ.ά.) που αντλήθηκε από ποικίλες ψηφιακές πηγές. Ο χρήστης λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τους τύπους αγγείων κατά την αρχαιότητα, την ετυμολογία των ονομάτων τους και τη χρήση τους. Επιπλέον, εμπλέκεται σε ψηφιακές δραστηριότητες (συμπλήρωση κενών, puzzle, κ.ά.) που παρέχουν περισσότερες λεπτομέρειες για αγγεία, τα οποία εκτίθενται στο Μουσείο Ακρόπολης και αποκαλύπτουν την καθημερινή ζωή των αρχαίων Ελλήνων. Το ψηφιακό έργο ολοκληρώνεται με παιχνίδια (memory game, flash cards, find the words, crossword) που βοηθούν τον χρήστη να εμπεδώσει τις πληροφορίες.

Είδος έργου
Μαθησιακό αντικείμενο με h5p εργαλεία της e-me

Λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε
h5p εργαλεία της e-me, https://www.jigsawexplorer.com/

Άλλες πληροφορίες


Κώδικας ενσωμάτωσης έργου (embed code)
 

Σύνδεσμος για το βίντεο του έργου
https://video.sch.gr/asset/detail/r2NUMLUXdpgZHZaVmhggidYF/A1YNMXIIrJYsqjWnBEWfJQbW

Ιστοσελίδα
https://schoolpress.sch.gr/lexith/?p=853

Χαρακτηριστική εικόνα