Αφήγηση παραμυθιού με κινούμενα σχέδια - 30ο δημοτικό σχολείο Ηρακλείου

Τίτλος έργου: Αφήγηση παραμυθιού με κινούμενα σχέδια

Ετικέτες (tags): Ψηφιακή αφήγηση, animation, Ψηφιακή ζωγραφιά

Περιφερειακή Ενότητα: Ηρακλείου

Όνομα ομάδας: Παραμυθάδες του Β2

Σχολείο: 30ο δημοτικό σχολείο Ηρακλείου

Τάξη: Β Δημοτικού

Υπεύθυνοι καθηγητές
Δοξαστάκης Ιωάννης
Καλογεράκη Μαρία


Περιγραφή
Αρχικά, η ομάδα έφτιαξε το παραμύθι με τη βοήθεια της δασκάλας της τάξης. Έπειτα, στο εργαστήριο υπολογιστών, η ομάδα χώρισε το παραμύθι σε σκηνές και χωρίστηκε σε υποομάδες. Κάθε υποομάδα οπτικοποίησε μια από τις σκηνές. Στο τέλος, προσθέσαμε την ηχητική αφήγηση.

Είδος έργου
Animation

Λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε
FlipAnim, Camtasia, Audacity

Άλλες πληροφορίες


Κώδικας ενσωμάτωσης έργου (embed code)
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/ZC3BFLGjti0" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/ZC3BFLGjti0" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>

Σύνδεσμος για το βίντεο του έργου
https://www.youtube.com/watch?v=ZC3BFLGjti0

Ιστοσελίδα


Χαρακτηριστική εικόνα