Κατασκευή UAV DRONE (Αυτόνομο Ιπτάμενο Μέσο) - 1ο Γυμνάσιο Αγίου Νικολάου

Τίτλος έργου: Κατασκευή UAV DRONE (Αυτόνομο Ιπτάμενο Μέσο)

Ετικέτες (tags): Κατασκευή και έλεγχος αυτόνομου τετρακόπτερου με χρήση gps-telemetry-fv-osd

Περιφερειακή Ενότητα: Λασιθίου

Όνομα ομάδας: ROBOTA MASTERS

Σχολείο: 1ο Γυμνάσιο Αγίου Νικολάου

Τάξη: Β Γυμνασίου

Υπεύθυνοι καθηγητές
Κατρινάκης Κωνσταντίνος

Περιγραφή
Κατασκευή και έλεγχος ενός UAV DRONE. Η κατασκευή είναι DIY και αφορά ένα τετρακόπτερο που μπορεί να βοηθήσει σε αγροτικές εργασίες π.χ. αεροψεκασμός

Είδος έργου
Αυτόνομα οχήματα

Λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε
Mission Planner/Qgroundcontrol/Tinkercad

Άλλες πληροφορίες
Το τετρακόπτερο που κατασκευάστηκε έγινε από διάφορα κομμάτια που μας δόθηκαν ως δωρεά και έχει 8 κιλά ώση, ικανό να φέρει φορτίο δύο κιλών για χρήση του σε αεροψεκασμό αγροτεμαχίων.

Κώδικας ενσωμάτωσης έργου (embed code)Σύνδεσμος για το βίντεο του έργου


Ιστοσελίδα


Χαρακτηριστική εικόνα