Καταιγίδα με Raspberry pi - 47ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου

Τίτλος έργου: Καταιγίδα με Raspberry pi

Ετικέτες (tags): Raspberry, Scratch, Ρομποτική, STEAM

Περιφερειακή Ενότητα: Ηρακλείου

Όνομα ομάδας: Raspb_storms

Σχολείο: 47ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου

Τάξη: Στ Δημοτικού

Υπεύθυνοι καθηγητές
Γενιτσαρίδου Κυριακή

Περιγραφή
Δημιουργία καταιγίδας με Raspberry και Scratch

Είδος έργου
Εκπαιδευτική ρομποτική

Λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε
Scratch

Άλλες πληροφορίες


Κώδικας ενσωμάτωσης έργου (embed code)
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/Vc2tZM4UmGI" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/Vc2tZM4UmGI" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

Σύνδεσμος για το βίντεο του έργου
https://youtu.be/Vc2tZM4UmGI

Ιστοσελίδα


Χαρακτηριστική εικόνα