Μηνύματα Ειρήνης με το Power Point - Δημοτικό Σχολείο Νέας Ανατολής

Τίτλος έργου: Μηνύματα Ειρήνης με το Power Point

Ετικέτες (tags): Power Point, thinglink

Περιφερειακή Ενότητα: Λασιθίου

Όνομα ομάδας: Μηνύματα Ειρήνης

Σχολείο: Δημοτικό Σχολείο Νέας Ανατολής

Τάξη: Δ Δημοτικού

Υπεύθυνοι καθηγητές
Περονικολής Δημήτριος, Δασκαλάκη Εμμανουέλα, Ντούλιας Άγις

Περιγραφή
Δημιουργία Εικόνων με τη χρήση του Power Point και διαδραστικού κολλάζ με τη χρήση του thinglink

Είδος έργου
Ημερολόγια, κάρτες, κολάζ με φωτογραφίες

Λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε
Power Point

Άλλες πληροφορίες


Κώδικας ενσωμάτωσης έργου (embed code)
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/jylkqdLFnaI" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/jylkqdLFnaI" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

Σύνδεσμος για το βίντεο του έργου
https://www.youtube.com/watch?v=jylkqdLFnaI&ab_channel=%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%A3%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CE%9D%CE%AD%CE%B1%CF%82%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%AE%CF%82

Ιστοσελίδα
http://dimneweast.weebly.com/blog?fbclid=IwAR1fMC7o0GjWecYWo92waw_6ku6jIroHPAQ3HWf3Pr923QjLZp0c5YZFbno

Χαρακτηριστική εικόνα