Σύστημα Συναγερμού με Microbit - 3ο Γυμνάσιο Ηρακλείου

Τίτλος έργου: Σύστημα Συναγερμού με Microbit

Ετικέτες (tags): Microbit, door alarm, προγραμματισμός, STEM

Περιφερειακή Ενότητα: Ηρακλείου

Όνομα ομάδας: 3MicroProGrammers

Σχολείο: 3ο Γυμνάσιο Ηρακλείου

Τάξη: Β Γυμνασίου

Υπεύθυνοι καθηγητές
Μαρία Χαδήρογλου

Περιγραφή
Σύστημα Συναγερμού πόρτας με Microbit. Υλοποιήσαμε έναν αισθητήρα εισόδου πόρτας που ενεργοποιεί την Κεντρική Μονάδα συναγερμού.

Είδος έργου
Προγραμματισμός

Λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε
MakeCode της Microsoft, PowerPoint, Google Slides

Άλλες πληροφορίες

Κώδικας ενσωμάτωσης έργου (embed code)
<iframe allowfullscreen="false" frameborder="1" height="480" mozallowfullscreen="false" src="https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vRtCnjkr2Ne9oKHyPRIzcGovWf1c2psnn9CLdaRKla06d1hmJIVt6AIWT05F5WKev6hy8v8nsgGlo56/embed" webkitallowfullscreen="false" width="640">

Σύνδεσμος για το βίντεο του έργου
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vRtCnjkr2Ne9oKHyPRIzcGovWf1c2psnn9CLdaRKla06d1hmJIVt6AIWT05F5WKev6hy8v8nsgGlo56/embed?start=true&loop=true&delayms=3000


Ιστοσελίδα


Χαρακτηριστική εικόνα