Επιτραπέζιο παιχνίδι για την προστασία των οικοσυστημάτων - Δημοτικό Σχολείο Ελιάς

Τίτλος έργου: Επιτραπέζιο παιχνίδι για την προστασία των οικοσυστημάτων

Ετικέτες (tags): flippity.net, Επιτραπέζιο, Παιχνίδι, Οικοσυστήματα, Connect

Περιφερειακή Ενότητα: Ηρακλείου

Όνομα ομάδας: Ecosystem Protectors

Σχολείο: Δημοτικό Σχολείο Ελιάς

Τάξη: Στ Δημοτικού

Υπεύθυνοι καθηγητές
Δέσποινα Αρβανίτη, Μαράκη Ιωάννα, Τζαγκαράκης Γεώργιος

Περιγραφή
Οι μαθητές της ΣΤ' τάξης του Δημοτικού σχολείου Ελιάς, μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος "Connect" υλοποιώντας το σενάριο "Ανακαλύπτοντας το φυσικό πλούτο του τόπου μου: αειφόρες περιβαλλοντικές και μυθολογικές διαδρομές" ευαισθητοποιήθηκαν σε θέματα προστασίας οικοσυστημάτων και δημιούργησαν αυτό το ηλεκτρονικό επιτραπέζιο παιχνίδι μέσω του flippity.net για την προστασία των οικοσυστημάτων.

Είδος έργου
Παιχνίδι

Λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε
Windows Movie Maker

Άλλες πληροφορίες


Κώδικας ενσωμάτωσης έργου (embed code)Σύνδεσμος για το βίντεο του έργου
https://youtu.be/-Xv2ey4H1xM

Ιστοσελίδα
https://tinyurl.com/ecosystem-protection

Χαρακτηριστική εικόνα