Συσκευή ανίχνευσης καπνού και αναγνώρισης ποσοστών υγρασίας-θερμοκρασίας - ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Τίτλος έργου: Συσκευή ανίχνευσης καπνού και αναγνώρισης ποσοστών υγρασίας-θερμοκρασίας

Ετικέτες (tags): Arduino, ρομποτική

Περιφερειακή Ενότητα: Λασιθίου

Όνομα ομάδας: The Next Generation

Σχολείο: ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Τάξη: Β Γυμνασίου

Υπεύθυνοι καθηγητές
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ, ΑΘΗΝΑ ΤΖΩΡΤΖΗ, ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΦΟΥΝΗΣ

Περιγραφή
Η κατασκευή μας θα είναι ικανή να αναγνωρίζει τον καπνό. Εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την πυροδότηση φωτιάς (υγρασία, θερμοκρασία), η κατασκευή θα μπορεί -με τα δεδομένα που λαμβάνει από τους αισθητήρες- να εντοπίζει την επικινδυνότητα ανάφλεξης (πυρκαγιάς). Επίσης, θα μπορεί να λειτουργεί αυτόνομα, με την προϋπόθεση ότι είναι συνδεδεμένη με μια πηγή ρεύματος. Θα έχει τη δυνατότητα, να παρουσιάζει τα δεδομένα που καταγράφει σε όποιον την επιβλέπει και ο χρήστης της θα μπορεί να ελέγχει ανά πάσα στιγμή πόσο επικίνδυνο είναι το να πάρει φωτιά μια περιοχή. Ακόμη, μπορεί να ελέγχει, αν η υγρασία, στη συγκεκριμένη περιοχή, είναι σε καλά επίπεδα. Σε περίπτωση που η συσκευή ανιχνεύσει καπνό, θα δώσει ανάλογη ένδειξη, καθώς και ενδείξεις για την επικινδυνότητα (μικρή, μεγάλη) ανάφλεξης της περιοχής, στην οποία έχει τοποθετηθεί η κατασκευή .

Είδος έργου
Εκπαιδευτική ρομποτική

Λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε
Arduino Ide

Άλλες πληροφορίες


Κώδικας ενσωμάτωσης έργου (embed code)Σύνδεσμος για το βίντεο του έργου


Ιστοσελίδα


Χαρακτηριστική εικόνα