Γνωρίζω Τον Τόπο Μου: Εκπαιδευτικό Παιχνίδι στο Kodu Game Lab - Ζωγράφειο Γυμνάσιο Κωνσταντινούπολης

Τίτλος έργου: Γνωρίζω Τον Τόπο Μου: Εκπαιδευτικό Παιχνίδι στο Kodu Game Lab

Ετικέτες (tags): Kodu, Παιχνίδι

Περιφερειακή Ενότητα: Κωνσταντινούπολη

Όνομα ομάδας: Ανδρέας

Σχολείο: Ζωγράφειο Γυμνάσιο Κωνσταντινούπολης

Τάξη: Α Γυμνασίου

Υπεύθυνοι καθηγητές
Λιάκος Γεώργιος

Συμμετοχή στον Διαγωνισμό: Όχι

Περιγραφή
Το θέμα της παρούσας εργασίας είναι η πραγματοποίηση εικονικών ταξιδιών, για τη γνωριμία των πόλεων που ζούμε. Χρησιμοποίησα το Kodu Game Lab για να φτιάξω ένα παιχνίδι (εφαρμογή), που απεικονίζει έναν χάρτη από την Κωνσταντινούπολη μέχρι και τη Θεσσαλονίκη. Ο στόχος του έργου είναι να γνωρίσουμε την Κωνσταντινούπολη και την Θεσσαλονίκη παίζοντας και ταξιδεύοντας ανάμεσα στις δύο αυτές πόλεις.

Είδος έργου
Παιχνίδι

Λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε
Kodu Game Lab

Άλλες πληροφορίες
Απαιτείται το Kodu Game Lab

Κώδικας ενσωμάτωσης έργου (embed code)


Σύνδεσμος για το βίντεο του έργου
https://drive.google.com/file/d/16MCV6rdsJlNH-maRfss8rglnlcWEwZy1/view?usp=sharing

Ιστοσελίδα


Χαρακτηριστική εικόνα