Αρετούσα & Ερωτόκριτος - Δημοτικό Σχολείο Ελιάς

Τίτλος έργου (title): Αρετούσα & Ερωτόκριτος

Ετικέτες (tags): Αρετούσα & Ερωτόκριτος, Scratch, Movie maker

Περιφερειακή Ενότητα (prefecture): Ηρακλείου

Σχολείο (school): Δημοτικό Σχολείο Ελιάς

Τάξη (class): Στ Δημοτικού

Υπεύθυνοι καθηγητές (teachers)
Τρέντσιου Χρυσούλα

Ομάδα μαθητών (students)
Δασκαλάκη Άννα
Δασκαλάκης Εμμανουήλ
Ζερβός Κωνσταντίνος
Καραμπουρνιώτης Άγγελος
Καραμπουρνιώτης Θεόδωρος
Κιουπάκης Γεώργιος
Κοσμαδάκης Ιωάννης
Κοτσιφάκη Μαρία-Ιωάννα
Λογαριαστάκης Κωνσταντίνος
Μπουμάκη Ελπίδα
Νάθενα Νεφέλη
Νταναλάκης Χρήστος
Παπαδάκης Ιωάννης-Στυλιανός
Σημαιάκης Εμμανουήλ
Τερζοπούλου Ειρήνη
Τοράκη Κωνσταντίνα

Περιγραφή (description)
Βίντεο για την Αρετούσα και τον Ερωτόκριτο

Είδος έργου (category)
Animation

Λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε (software)
Scratch, Movie Maker

Άλλες πληροφορίες (info)


Κώδικας ενσωμάτωσης έργου (code)


Ιστοσελίδα (webpage)


Χαρακτηριστική εικόνα (image)