Σχεδιασμός σε Τρεις Διαστάσεις - Πειραματικό Γυμνάσιο Ηρακλείου

Τίτλος έργου (title): Σχεδιασμός σε Τρεις Διαστάσεις

Ετικέτες (tags): 3D Animation, 3D Design

Περιφερειακή Ενότητα (prefecture): Ηρακλείου

Σχολείο (school): Πειραματικό Γυμνάσιο Ηρακλείου

Τάξη (class): Γ Γυμνασίου

Υπεύθυνοι καθηγητές (teachers)
Χαλκιαδάκης Ιωάννης
Τουμπανιάρης Παναγιώτης


Ομάδα μαθητών (students)
Φαλιακάκης Χαράλαμπος
Λουλάκης Βασίλης
Τσατσάνης Ανδρέας
Σωμαράκης Αλέξιος Ιωάννης
Αντωνακάκης Γεώργιος Ραφαήλ
Καπελλάκης Εμμανουήλ
Τουρής Πέτρος


Περιγραφή (description)
Ο τρισδιάστατος σχεδιασμός είναι η βάση και το εργαλείο για την δημιουργία δύο φαινομενικά διαφορετικών έργων.
Στην πρώτη περίπτωση με την χρήση του λογισμικού Alice 2.4 δημιουργείται ένα animation το οποίο υλοποιεί ένα σενάριο γραμμένο από τους μαθητές.
Στην δεύτερη περίπτωση σχεδιάζεται ένα τρισδιάστατο όχημα με σκοπό να εκτυπωθεί και στο τέλος να κινηθεί αυτόνομα με την βοήθεια ενός ελεγκτή Arduino.


Είδος έργου (category)
3D Σχεδιασμός - Animation - 3D Εκτύπωση

Λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε (software)
Alice 2.4 - Sketchup - TinkerCad - Arduino

Άλλες πληροφορίες (info)


Κώδικας ενσωμάτωσης έργου (code)


Ιστοσελίδα (webpage)


Χαρακτηριστική εικόνα (image)