Ο Λαβύρινθος της Περιπέτειας - Γυμνάσιο Μοιρών

Τίτλος έργου (title): Ο Λαβύρινθος της Περιπέτειας

Ετικέτες (tags): Παιχνίδι Scratch

Περιφερειακή Ενότητα (prefecture): Ηρακλείου

Σχολείο (school): Γυμνάσιο Μοιρών

Τάξη (class): Γ Γυμνασίου

Υπεύθυνοι καθηγητές (teachers)
Καμαριανάκη Μαρία

Ομάδα μαθητών (students)
Λενακάκη Μαριάννα, Κακουλάκης Μανώλης, Ηλιάκη Μαρία

Περιγραφή (description)
Παιχνίδι με πίστες. Αρχίζει με λαβύρινθο και συνεχίζει με σειρά εμποδίων που αν προσπεράσεις θα φτάσεις στην πίστα τερματισμού.

Είδος έργου (category)
Παιχνίδι

Λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε (software)
Scratch

Άλλες πληροφορίες (info)


Κώδικας ενσωμάτωσης έργου (code)


Ιστοσελίδα (webpage)


Χαρακτηριστική εικόνα (image)